ลักษณะธุรกิจ

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก คือ
1) กลุ่มธุรกิจคอนเทนต์ – แพลตฟอร์มโทรทัศน์, แพลตฟอร์มออนไลน์, การจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ, บริการจัดหา ผลิตรายการบันเทิงและสารคดี
2) กลุ่มธุรกิจสนับสนุน – ธุรกิจผลิตรายการแสดง ส่งเสริมการจำหน่ายเพลงและกิจกรรมรณรงค์, ธุรกิจสนับสนุนอื่น

Stock Check List

1. ธุรกิจผ่านวิกฤต "ไม่เจ๊ง"
1.1 มีกำไรช่วงวิกฤติ (กำไรสุทธิเป็นบวก): 1 คะแนน
1.2 มีการลดค่าใช้จ่าย: 1 คะแนน
1.3 มีรายได้อื่นๆ เข้ามา: 1 คะแนน
2. ธุรกิจ "เสือนอนกิน"
2.1 มีสาขาเยอะ:
2.2 ลูกค้าคือ Dealer:
2.3 กระจายความเสี่ยง: 1 คะแนน
2.4 สามารถเก็บเงินลูกค้าล่วงหน้า:
3. ธุรกิจ "ต้องมีหนี้สินน้อย"
3.1 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: DE < 1 (2 คะแนน)
3.2 มีเงินปันผล:
4. ธุรกิจ “มีโอกาสเติบโตสูง”P/BV(เด้ง) < 1 (ไม่ให้คะแนน)
5. ธุรกิจ “หุ้นที่ซื้อต้องไม่แพง”PE(ที่ซื้อ) < 1 (ไม่ให้คะแนน)
6. ธุรกิจ “ผูกขาด ในธุรกิจนั้นๆ”ROE < 7.5% (ไม่ให้คะแนน)
7. ธุรกิจ “หุ้นที่ดีต้องมี Volume”>= 20ล้านบาทต่อวัน (2คะแนน)
8. ธุรกิจ “ต้องมี TRENDS”
8.1 มี Trend >10ปี: 1 คะแนน
8.2 คนหนุ่มสาวสนใจ: 1 คะแนน
8.3 คนที่จ่ายเงิน คือพ่อแม่: 1 คะแนน
9. ธุรกิจ “มีโมเดลธุรกิจที่ดี”
9.1 กำลังจะเติบโต: 1 คะแนน
9.2 บริษัทแม่ มาลงทุน:
9.3 มีบริษัทอื่นๆ มาร่วมลงทุน: 1 คะแนน
9.4 ธุรกิจทันสมัย: 1 คะแนน
10. ธุรกิจ “นักลงทุนต่างชาติสนใจ”
10.1 “ฝรั่ง”ซื้อสะสมระยะยาว: 1 คะแนน
10.2 อยู่ในรอบที่“ฝรั่ง”กำลังสะสม:
10.3 อยู่ในรายชื่อ”MSCI”ในรอบนั้นๆ:

รวมคะแนนทั้งหมด 15 คะแนน (เริ่มน่าสนใจ)