ค่าดัชนี วันจันทร์ที่ 8 มี.ค 64

Real Yield

ดัชนีฟิวเจอร์ดาวโจนส์สหรัฐ

ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ 5ปี

ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ 10ปี

ดัชนี “ความกลัว” Volatility(VIX)

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10ปี

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนี “ความโลภ” Fear & Greed