หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ที่ 8-12 มี.ค 64

SENA : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

LPH : บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

AIT : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)