หุ้นเด่นประจำวันพุธที่ 10 มี.ค 64

BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)