หุ้นเด่นประจำวันพฤหัสที่ 18 มี.ค 64

GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

SINGER : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)