ตั้งเป้าหมายแค่บางด้านของชีวิต (3/9)

3. ตั้งเป้าหมายแค่บางด้านของชีวิต

เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คุณ
ตั้งเป้าหมายแต่ไม่ประสบความสำเร็จ

คุณเป็นอยู่ไหม?
ที่ตั้งเป้าหมายแค่เพียงด้านใดด้านหนึ่ง
หรืออาจจะสอง สามด้าน ของชีวิต
มันยังไม่ครบนะ มันยังไม่สมบูรณ์
เปรียบเหมือน รถ 6 ล้อ มันขาดล้อใดล้อหนึ่งไม่ได้
มันถึงขับเคลื่อนไป อย่างมั่นคง

บางคนตั้งเป้าหมายเรื่องการงานเพียงอย่างเดียว
ต้องการมีงานที่ดี นั่นหมายถึงว่า
คุณจะมีความสุขในการทำงาน
หรือ การมีงานที่ดีทำให้ได้รับค่าตอบแทนดี
ได้รับความสำเร็จไปด้วย

และนั่นแหละครับ
อาจจะทำให้ สุขภาพของคุณแย่
แต่คุณคงไม่ได้ต้องการแค่นั้นใช่ไหม?

ชีวิตเราต้องการความมั่งคั่ง ความเหลือเฟือ
ความสุขสบายไม่ใช่การทำงานไปตลอดชีวิต
คุณว่าจริงไหม?
เพราะฉะนั้น
คุณต้องตั้งเป้าหมายให้ครบ ทั้ง 6ด้าน

1. ด้านการงาน
คุณอยากทำงานแบบไหน
มีเพื่อนร่วมงานแบบไหน
อยู่กับบริษัทแบบไหน

2. ด้านร่างกาย
ข้อนี้สำคัญนะครับ เพราะมันจะกระทบไปทุกข้อ
ถ้าคุณมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง
คุณก็ไม่อยากจะทำอะไรต่อหมดแรง
ท้อแท้ หมดกำลังใจ

3. ด้านอารมณ์
คุณจะต้องเป็นคนคิดบวก
มีบุคลิกภาพที่ดีสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
หรือเป็นผู้มีอิทธิพลต่อผู้อื่น

4. ด้านการเงิน
ข้อนี้ก็สำคัญนะครับ
ถ้าคุณมีปัญหาติดขัดเรื่องเงิน
มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับ เพราะวันๆ
คุณอาจจะไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่น
คิดแต่เรื่องเงิน และคนที่มัวแต่คิดเรื่องเงิน
ส่วนใหญ่เป็นคนจน เพราะเขาจะใช้เวลา 90%
ไปคิดแต่เรื่องเงิน คุณจะต้องมีเป้าหมายถึงที่ว่า
คุณจะทำอย่างไรให้เงินทำงานให้คุณ
ไม่ใช่คุณจะไปทำงานหาเงินตลอดเวลา
ตลอดชีวิตของคุณ

5. ด้านครอบครัว
คุณจะต้องมีชีวิตคู่ที่ดี มีลูก หลาน ที่ดี
ครอบครัวต้องมีความสุข ส่งเสริมกัน
เพราะไม่มีความสำเร็จ นอกบ้านที่ไหน
ที่จะชดเชยความล้มเหลวในบ้านได้

6. ด้านจิตวิญญาณ
(เรื่องของการเป็นคนดี สร้างประโยชน์ ให้แก่สังคม)
คุณจะต้องทำตัวเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคม

ถ้าหากคุณตั้งเป้าครบทั้ง 6 ด้าน
คุณจะมีสมดุลในชีวิต
ไม่ใช่คุณประสบความสำเร็จในด้านการงาน
แต่สุขภาพคุณกลับมีปัญหา
ซึ่งผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับ
มาถึงตอนนี้ คุณทราบหรือยังครับว่า

คุณขาดเป้าหมายด้านไหนบ้าง?
ถ้าอย่างนั้น ก็รีบตั้งเป้าให้ครบทุกด้าน
เพื่อสมดุลของชีวิตกันนะครับ.!!